Miljøteknikeren

Jan Hugo Schmidt
Mit navn er Jan Hugo Schmidt.
 
Jeg er innovatør, og arbejder med udvikling og nye metoder indenfor miljø og teknik, specielt indenfor optimering af energi - og ressourceforbrug.
 
Gennem mange års arbejde med natur og teknik, i det brændpunkt hvor teori omsættes til praksis, har jeg opbygget en bred viden om disse emner. Ligeledes har jeg altid været optaget af udvikling og innovation. - Har en konstant trang til at udfolde min kreativitet indenfor teknologisk udvikling, for derved at bidrage til at gøre verden bedre for mennesker og miljø.
 
Som innovatør er jeg altid på udkig efter bedre måder at gøre tingene på. Tænker i helheder. Og når en udfordring skal løses, henter jeg gerne inspiration i helt andre sammenhænge. 
 
Jeg har altid øje for ressourceudnyttelse, og kombinerer gerne ting på kryds og tværs, hvis det giver mening. Springer gerne ud i at eksperimentere, og lader processen vise vejen. - Hellere brænde fingrene, end lade dem visne i lommen.
 
Næsten alt kan lade sig gøre, og i reglen mener jeg ikke en barriere skal ses som en stopklods, men som noget vi må arbejde os uden om. Derfor arbejder jeg gerne ihærdigt for at finde vejen frem.
 
Jeg står ved det de projekter jeg sætter i søen, og yder gerne en meget høj indsats for at få tingene til at lykkes. - Kun når jeg tager ejerskab for tingene, og samarbejder med andre, på kryds og tværs, kan jeg udrette noget af betydning.
 
Udover at være innovatør er jeg varmerådgiver